Aktualności

Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace związane z betonowaniem
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawc
Zaakceptowani podwykonawcy robót budowlanych