Aktualności

Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w
Na budowie drogi ekspresowej S5 na 6 odcinku w dalszym ciągu wzrasta liczba firm, biorących udział w realizacji Inwestycji.
Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z wykonywaniem: podbudowy - podbudowa zasadnicza z KŁSM, montażem barier, montażem słupów pod ekrany